Céljaink:

 

A nemzetőrség múltja egészen 1848-ig
nyúlik vissza a történelemben.

 
1848. március 15.-én a Tizenkét Pont ötödik pontjában követelték a "Nemzeti Őrsereg" felállítását.
A Nemzetőrség szervezése már másnap megkezdődött, 18.-án felavatják az első 1500 nemzetőrt. Április 7.-én a megalakult Batthyányi kormány a XXII. törvényben hivatalossá teszi a szervezetet, amely ekkorra országosan már 20-25 ezer főt számlál.
 Megalakításában és szervezésében Petőfi, Vasvári, és Batthyányi gróf munkálkodik. Szeptemberben Csepel-szigetén egy nemzetőr őrnagy fogadja és szervezi az önkéntes nemzetőröket - a neve Görgey Artúr. Az 1848 forradalom és szabadságharc történelemformáló eseményei alatt válik ismertté, elfogadottá és jelképpé a szó:

nemzetőr !

Napjainkban a nemzetőrség feladata természetesen változik nagy elődeink feladataihoz képest.

Évszázados múltunkhoz híven a Nemzetőrök Országos Egyesülete egyenruhás, központi irányítású, de a mai korhoz és az európai társadalmi normákhoz igazodva fegyvertelen szervezet.

A nemzetőrségnek a hagyományőrzés mellett a mai, illetve mindenkori kihívásoknak kell megfelelni.
 

Részt kívánunk venni

a rendőrség országos és helyi szervezeteivel közösen
 a rendvédelmi feladatok szélesebb körű ellátásában

A bűnmegelőzés és drogmegelőzés területén is szükség van a jól képzett, szakszerű közreműködésre.
A Magyarországon működő karitatív szervezetekkel
együttműködve fellépünk a rossz társadalmi helyzetűek,
a kisebbségek, a szegények és elesettek védelmében.
 

 Közreműködünk a terrorizmus elleni harcban,
területvédelmi-őrzési feladatok ellátásában.
Fontos, egyre sürgetőbb probléma a természetvédelem széles körben való elfogadtatása, a mindennapi életünk, gondolkodásunk "környezettudatossá" alakítása.

Célunk és feladatunk a fiatalok sportolási és művelődési lehetőségeinek bővítése és szervezése, segítségnyújtásra, hazaszeretetre és törvénytiszteletre nevelés,
általános- és középiskolások kábítószer elleni védelme,
a terjesztés megnehezítése, megakadályozása.
Érettségizett fiatalok bevonása a nemzetőrségbe,
felkészítése a továbbtanulásra és a rendőri vagy katonai hivatásos állományába való bekerülésre.
Jelmondatunk:

"hagyományainkat őrizve a jövőnket építsük!"

Kormányzati és főleg társadalmi igény lépett
fel a nemzetőrség egységesítése érdekében.
Sürgető szükség van egy egységes, a Magyar Köztársaság Alkotmányával és jogrendszerével harmonizáló
nemzetőr törvény megalkotására és elfogadására.

Alapszabályunk elfogadásával egyidőben megalakult a Nemzetőrök Országos Egyesülete és annak rendvédelmi,
katonai, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, polgárőrségi valamint a civil élet legkülönbözőbb területein jártas szakemberekből álló elnöksége és főcsoportfőnöksége.
 

Jelenleg is folyik országosan a különböző szakszolgálatok és területi egységek megalakítása, szervezése.

Alapszabályunkat ismertetjük az arra illetékes szakminisztériumokkal annak érdekében, hogy az egységes irányítású nemzetőr egyesületet támogatásukról, együttműködésükről biztosítsák.

Magyarországon jelenleg működő nemzetőr szervezeteket felkérjük a csatlakozásra, hogy rövid időn belül egységes, hatékonyan és hasznosan működő, nemzetőrség alakuljon ki, úgy ahogyan azt a hagyomány és a mai kor megköveteli.

A Nemzetőrök Országos Egyesületének célja az állampolgárok személyi, vagyoni védelme.
Egy esetleges természeti katasztrófa bekövetkezése esetén pótolhatja a megszűnt sorkatonai állományt, mint egységes, szakmailag felkészült, politikai és személyes érdekektől mentes, központi irányítású szervezet, mely együttműködve segíti és megkönnyíti a Katasztófavédelem munkáját.

Segítheti a fiatalokat a pályaválasztásban, szakmai képzettség megszerzésében, megtaníthat a fegyelmezettségre, áldozatkészségre, önzetlenségre és hazafiságra.
 

A Nemzetőrök Országos Egyesülete Közhasznú Szervezet


...közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete politikai pártoktól független,
politikai pártok támogatását nem fogadja el,
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 
 
  Egyesület címe: 2336 Dunavarsány. Széchenyi u. 63.

Majer Zoltán elnök +36 70 367-1079
Harczi József alelnök +36 30 969-4935
Sipos Tamás protokollfőnök +36 70 334-4411

e-mail : info@nemzetorokoe.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fel             Vissza

Ha egy külső linkről talált ide kezdőlap itt