Hírek :
 

2014.március. Az 1948-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulóján egyesületünk tagjai is megemlékeztek azokról a hősökről - köztük számos nemzetőrről - akik életüket adták hazájukért és a szabadságért!

2014. március 20.-án Herpai Zoltán nőr. altábornagy urat, az egyesület elnökét bemutatkozó látogatáson fogadta Dr. Öveges Kristóf r. alezredes, ráckevei rendőrkapitány. A találkozón az Elnök úr bemutatta egyesületünket. Ezen túlmenően az együttműködési lehetőségekről és a térségben szerveződő nemzetőr egységekről esett szó.

Március 15-én,Tatabányán a bánhidai szoborkertben rendezték meg a városi megemlékezést , amelyen részt vett az Egyesület tatabányai egységének több tagja is. A megemlékezés koszorúját Majer Zoltán nőr. ezredes kommunikációs igazgató, Vojvoda Ferenc nőr. százados és Halmainé Papp Mária nőr. zászlós helyezték el.

kép >>>

Március 15.-én Délegyházán dr. Riebl Antal polgármester úr meghívására részt vettünk az ünnepi megemlékezésen és koszorút helyeztünk el a kopjafáknál. Egyesületünket Herpai Zoltán nőr. altábornagy, az egyesület elnöke, Pető Gábor nőr. százados és Kerekes István nőr. hadnagy képviselte.

kép >>>

Március 14.-én Kispesten az Önkormányzat ünnepségén koszorút helyeztünk el az 1848-49-es emlékműnél, A koszorúzáson Herpai Zoltán nőr. altábornagy, az egyesület elnöke vett részt, a koszorút Pető Gábor nőr. százados és Kerekes István nőr. hadnagy helyezte el.

kép >>>

2013.július.28.-i értekezletünkön újabb kinevezések átadására került sor, közöttük Nagyné Janku Olga nőr. főhadnagy asszony,
Országos Pénzügyi vezető helyettes és Vojvoda Ferenc nőr. hadnagy, Tatabányai egységvezető részére.

kép >>>

2013.július 5.-én Herpai Zoltán nőr. altábornagy, Egyesületünk elnöke - mint díszvendég - meghívást kapott Tahitótfaluba az évente megrendezett Eperfesztiválra.

kép >>>

2013.június 28.-án Tatabányai egységünk és a Komárom-Esztergom megyei vezetés tagjai véradáson vettek részt.

kép >>>

2013 június 27.-én Az Egyesület elnöksége rendkívüli elnökségi ülést tartott, melyen Harczi József elnökhelyettes javaslatára - a jelenlévők egyhangú szavazatával - az egyesület elnökét - Herpai Zoltán nőr. vezérőrnagy urat
nőr. altábornaggyá nevezte ki.

A kinevezési okiratot az elnökségi ülést követő országos értekezleten adta át Harczi József nőr. dandártábornok .
A hivatalos részt követően az egyesület jelen lévő vezető pohárköszöntővel gratuláltak az elnök úrnak.

kép >>>


2013 május 30.-i
értekezletünk alkalmával, (rövid egyeztetés után) megkezdődött a XXI. kerületi "csepeli" egységünk szervezése is. Ebből az alkalomból vette át kinevezését Kecskés György főhadnagy úr, mint az egység vezetője és Kávási Csaba hadnagy úr, mint általános helyettes.

kép >>>


2013 február 28.-án
tartott havi munkaértekezletünkön, a szokásos beszámolások és jelentések után átvette kinevezését Sípos János őrnagy úr, mint Országos ellátásvezető  és Sípos Tamás őrnagy úr, mint Protokollfőnök

kép >>>

2012 november 7.-én Szegő László dandártábornok, a Köztársasági Elnök főhadsegéde a Sándor Palotában - nem hivatalos látogatáson - fogadta egyesületünk vezetőit.  A tábornok úr abban a megtiszteltetésben részesített, hogy körbevezetett bennünket az impozáns épületben, és személyes "idegenvezetése" során sok érdekes részletet tudhattunk meg az ott folyó munkáról és az épületről egyaránt.

kép >>>


2012. február 17.-én
Székesfehérvárott tartottunk egységavató ünnepséget. Az ünnepségen Egyesület vezetőin kívül részt vett Győri András úr, Székesfehérvár Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatalának közbiztonsági tanácsnoka, Szili Miklós úr, Lovasberény polgármestere, a megalakuló egység teljes állománya, és nagy örömünkre a hozzátartozók, rokonok és barátok is szép számmal tisztelték meg ezt a jeles alkalmat.

kép >>>

2012. február 3.-án ünnepélyes keretek között megalakult Egyesületünk tatabányai egysége! Az egységavatón az Egyesület vezetőin kívül képviseltette magát Tatabánya Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala Salló Győző úr személyében, és a helyi Rendőrkapitányság is. Az ünnepség keretében az Elnök átadta az egységet megalakító parancsot, több kinevezésre is sor került, valamint esküt tett az egység teljes állománya.

kép >>>

2012 november 7.-én Szegő László dandártábornok, a Köztársasági Elnök főhadsegéde a Sándor Palotában - nem hivatalos látogatáson - fogadta egyesületünk vezetőit. A tábornok úr abban a megtiszteltetésben részesített, hogy körbevezetett bennünket az impozáns épületben, és személyes "idegenvezetése" során sok érdekes részletet tudhattunk meg az ott folyó munkáról és az épületről egyaránt. A látogatásról fotókat - annak privát jellege miatt - sajnos nem áll módunkban közölni.

2012. október 10.-én Egyesületünk vezetőit bemutatkozó látogatáson fogadta Gajda Péter, Kispest polgármestere. A látogatás apropója a helyi egységünk szervezésének felgyorsulása, az egyesület céljainak bemutatása, az egység megalakulása utáni együttműködés kérdései és a Nemzetőr Törvény tervezetének bemutatása voltak.

2012. szeptember 12.-én Egyesületünk vezetőit - Herpai Zoltán nőr. vezérőrnagy és Majer Zoltán nőr. ezredes urakat - a Nemzetőr Törvény tervezetével kapcsolatos tájékozódó megbeszélésen fogadták a Körtársasági Elnöki Hivatalban. A megbeszélésen Dr. Gróh János Gáspár a Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága igazgatója és Szegő László dandártábornok főhadsegéd, honvédelmi főosztályvezető vett részt. Érintettük a törvénytervezettel kapcsolatos szinte valamennyi lehetséges változatot, illetve ismertettük ezzel kapcsolatos egyesületi álláspontunkat. A találkozó végén Szegő László főhadsegéd úr viszonozta vendéglátásunkat, melyben nálunk tett látogatása alkalmával részesítettük.
A megbeszélés alapvető célja az volt, hogy amint az Országgyűlés napirendre tűzi a Nemzetőr Törvényt, a KEH munkatársai minden részletre kiterjedően tájékozottak legyenek, és a lehetséges támogatást meg tudják adni az elfogadáshoz. Természetesen ígéretet kaptunk arra. hogy a Köztársasági Elnök urat részletesen tájékoztatják mind a törvénytervezetről, mind egyesületünkről illetve a megbeszélés tartalmáról!

2012. szeptember 5.-én Herpai Zoltán nőr. vezérőrnagy és Majer Zoltán nőr. ezredes urak megbeszélést folytattak dr. Kelemen Márk kerekegyházi polgármesterrel. A megbeszélésen Egyesületünk bemutatása mellett
a helyi kerekegyházi és ballószögi - nemzetőr szervezetekkel folyó
 csatlakozási tárgyalásokról és az azt követő helyi tennivalókról esett szó.

kép >>>

2012. augusztus 30.-i vezetői értekezletünkön Herpai tábornok úr bemutatta új egyenruhánkat, amely mind színében, mind jelképrendszerében igazodik az 1848-49-es hagyományokhoz, illetve teljes mértékben különbözik valamennyi Magyarországon rendszeresített egyenruhától.

kép >>>


2012. június 10.-én székházunkban a szokásos tavaszi kertrendezést és karbantartást végezték nemzetőreink.

kép >>>

2012. március 15.-én Tatabánya megyei jogú város polgármesterének
kérésére a helyi koszorúzási ünnepségen egyesületünk helyezte el valamennyi megemlékező szervezet koszorúját!

Az ünnepségen – a megyei rendőrfőkapitány személyes kérésére – civilben jelentünk meg, mivel a Belügyminiszter úr intézkedési parancsot adott ki valamennyi egyenruhát viselő nemzetőrség és egyéb más szervezetek ellen.

kép >>>

2011. október 28.-án a Nemzetőrök Országos Egyesülete  ünnepi rendezvényt tartott a dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház nagytermében.

Az ünnepi rendezvény házigazdája Herpai Zoltán nemzetőr vezérőrnagy, az Egyesület elnöke és felesége voltak, a háziasszonyi teendőket Szabóné Pál Orsolya, a művelődési ház igazgató-nője látta el kiválóan. A meghívottak között szerepelt Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Dunavarsány polgármestere, jegyzője, más városok polgármesterei, a ráckevei térség rendőrkapitánya, a támogató cégek vezetői, valamint meghívást kaptak az egyesület vezetői és legaktívabb tagjai is.

A rendezvényt Herpai Zoltán nőr. vezérőrnagy nyitotta meg, majd az M&M Táncsport Egyesület parkettánc bemutatója után kitüntetések és más elismerések átadása következett. Az Egyesület legmagasabb kitüntetését – a Nemzetőr Érdemrend Nagykeresztje csillaggal kitüntetést vehette át Pánczél Károly országgyűlési képviselő az Egyesülettel kialakított szoros kapcsolata és a nemzetőr eszmeiség képviselete elismeréseként. Az egyesületet hosszú idő óta támogató cégvezetők emléklapot illetve Zászlóavatási Emlékérem kitüntetést vehettek át. Az egyesület tagjai közül Majer Zoltán nőr. ezredes kommunikációs igazgatóként végzett tevékenységéért a Nemzetőr Érdemrend Nagykeresztje csillaggal kitüntetést, míg Harczi József nőr. dandártábornok és Hájas Sándor nőr. ezredes urak az elnök munkájának hosszan tartó önzetlen segítéséért Nemzetőr Elnöki Kitüntető Jelvény kitüntetést kapták.

Többfogásos – a kiskőrösi István Borház kitűnő boraival kísért - díszvacsorát követően a Dunavarsányi Népdalkör és citerazenekar adott műsort. Végül jókedvű táncmulatsággal zárult a rendezvény.

kép >>>

2011.08.02, Tiszakécskei egységünk tagjai - Gyenes István zászlós és Papp Imre törzsőrmester - Varga József dandártábornok Bács-kiskun megyei egységvezetőnk irányításával gondozásukba vették a helyi katonai sírkertet, melyben az I. és II. világháborús hősi halottak nyugszanak.

kép >>>

Június 12.-én Egyesületünk elnökét Herpai Zoltán vezérőrnagyot fogadta
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke. A négyszemközti megbeszélésen Egyesületünk működéséről és tevékenységéről, valamint a nemzetőr törvény beterjesztésének előkészítéséről esett szó.
Az alelnök úr jókívánságait küldi nemzetőreink felé - elismerve áldozatos munkájukat - és a továbbiakban rendszeres tájékoztatást kér Egyesületünk tevékenységéről.

2011. június 2.-án egyesületünk vezetői székházunkban fogadták Pánczél Károly urat, pest megye 13. vk. országgyűlési képviselőjét. A megbeszélésen részletesen tájékoztattuk a képviselő urat működésünkről és céljainkról, valamint átadtuk a Nemzetőr Törvény tervezetét. Pánczél Károly biztosította vezetőinket személyes támogatásáról, hogy a törvénytervezet minél hamarabb az Országgyűlés elé kerülhessen, illetve az ehhez szükséges találkozók és egyeztetések mihamarabb megtörténhessenek.
 

2011. május 29. – én a háborúkban elesett katonákra emlékezett az ország. A hősök hivatalos, törvény által szentesített napja ez 1925 óta.
A tiszakécskei megemlékezésen a település vezetői mellett Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke mondott beszédet.

kép >>>

2011. április 21.-én Kiskunlacháza polgármestere - Dr. Répás József - bemutatkozó látogatáson fogadta Egyesületünk vezetőit - Herpai Zoltán elnököt és Majer Zoltán kommunikációs igazgatót. A megbeszélésen röviden ismertettük célkitűzéseinket és kértük a Polgármester úr segítségét a helyi szervezés megkezdésére alkalmas személyek megtalálásában. A felmerült elvi és gyakorlati kérdésekben teljes volt az egyetértés, a megbeszélés eredményesen és jó hangulatban ért véget.

kép >>>

2011. március 31.-én Egyesületünk vezetői - Herpai Zoltán nőr. vezérőrnagy
és Majer Zoltán nőr. ezredes urak - a Szobi Kistérségi Önkormányzati Társulás ülésén vettek részt. A társuláshoz tartozó 13 önkormányzat polgármestereinek bemutathatták egyesületünket és megtették az első lépéseket a
helyi egységek szervezésére a szorosabb együttműködés kialakítására.
 

kép >>>

2011.03.15. Nemzetőreink március 15. alkalmából több helyen is részt vettek a megemlékezéseken és koszorúzásokon.
 

kép >>>

2011.02.23. A szokásos gyakorlatot követve Egyesületünk vezetői a
székesfehérvári egység szervezését előkészítve bemutatkozó látogatást tettek Róth Péter alpolgármester úrnál, bemutatva működésünket, célkitűzéseinket
és megbeszélve a helyi lehetőségeket és feladatokat.
 

kép >>>

2011. február 10.-én csütörtökön Tatabányán és Környén jártak vezetőink: Herpai Zoltán nőr. vezérőrnagy elnök és Majer Zoltán nőr. ezredes kommunikációs igazgató. Tatabányán fogadta őket Bereznai Csaba alpolgármester úr, illetve a Komárom-Esztergom megyei rendőr-főkapitányságon dr. Kuczik János Zoltán r. alezredes rendészeti igazgató
és Kiss Sándor r. őrnagy közrendészeti és határrendészeti osztályvezető.
Környén Beke László polgármester úrnál tettek bemutatkozó látogatást.
 

kép >>>

2011. január 28.-án a Nemzetőrök Országos Egyesülete vezetői –
Herpai Zoltán nőr, vezérőrnagy elnök, Varga József nőr. dandártábornok
 Bács-kiskun megyei vezető és Majer Zoltán nőr. ezredes kommunikációs igazgató – látogatást tettek Tiszakécskén. Megbeszélést folytattak Dr. Polyák József alpolgármester úrral, melynek során bemutatták az egyesület célkitűzéseit, működését, és részletesen megtárgyalták a tiszakécskei egység megszervezésének és tevékenységének kérdéseit.
 

kép >>>

2011.01.07. A Nemzetőrök Országos Egyesülete 2011. január 7.-én tartotta közgyűlését a dunavarsányi székházban.
 

kép >>>

2010.09.29. Az új Ráckevei kistérségi rendőrkapitány
 - dr. Csipler Norbert r. őrnagy - Herpai Zoltán elnök úr meghívására
hivatalos látogatást tett székházunkban.

kép >>>

2010.09.22. Herpai Zoltán elnök úr hivatalos látogatáson fogadta székházunkban Szegő László ezredes urat,
a Köztársasági elnök főhadsegédét.

kép >>>

2010.03.15. Március 15.-e alkalmával Kecskeméten, a város hivatalos megemlékezésén Varga József Nőr. dandártábornok Bács-kiskun megyei egységvezető elhelyezte az Egyesület koszorúját, tisztelegve az 1848-49 szabadságharc hősei előtt.

kép >>>

2010.03.10.    Herpai Zoltán nőr. vezérőrnagy találkozott a kiskunhalasi rendőrkapitányság vezetőjével, Dr. Husti János r. alezredes úrral.
A találkozón a most megalakított kelebiai nemzetőr egység feladatát és tevékenységét, valamint a rendőrség által nyújtandó oktatás-képzés kérdéseit beszélték meg.

kép >>>

2010.03.02.   A Nemzetőrök Országos Egyesülete 2010 március 2.-án megalakította kelebiai egységét. Az ünnepélyes egységavatón részt vett Maczkó József polgármester és a rendőrség képviseletében Hadar Zoltán r. százados.

kép >>>

2010.01  Szabadszállási megbeszélés

Herpai Zoltán vezérőrnagy és Majer Zoltán ezredes látogatást tett Dr. Balázs Sándor úrnál, Szabadszállás polgármesterénél.
A megbeszélésen az Egyesület szabadszállási egységének szervezéséről és a helyi szervekkel kialakítandó együttműködés főbb kérdéseiről esett szó. A polgármester úr meghívta az egyesület vezetőit a közbiztonsági bizottság soron következő ülésére.

kép >>>


2009.03.15.-én  Március 15.-e alkalmával Kecskemét megyei jogú város ünnepségén Egyesületünk Bács-Kiskun megyei vezető koszorúkat helyeztek a Kossuth szobornál, megemlékezésül
az 1848-49-es Szabadságharc vezetőiről és hős nemzetőreiről

kép >>>

2009.február 26.-án A Nemzetőrök Országos Egyesülete Farsangi rendezvényt tartott, melyre nemzetőreink, családtagjaik és barátaik kaptak meghívást.

kép >>>

2009.február 07.-én Babicz Ottó n. alezredes ceglédi egységvezető állománygyűlést tart az egyre gyarapodó egységnek.
Az állománygyűlésen az új tagok átvehették kinevezéseiket.

kép >>>

2008. december 11.-én Bencze József r. altábornagy Országos Rendőrfőkapitány fogadta Herpai Zoltán nőr. vezérőrnagyot a Nemzetőrök Országos Egyesülete Elnökét. Találkozójukon az együttműködés lehetőségeiről folytattak megbeszélést.

2009. január 13.-án Herpai Zoltán nőr. vezérőrnagy a NOE Elnöke és Nemes Sándor nőr. dandártábornok a NOE Főcsoportfőnöke találkozott Dávid Károly r. dandártábornok úrral, Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányával  és Dr. Lukács János r. dandártábornok úrral, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányával . Mindkét találkozón a Nemzetőrök Országos Egyesülete célkitűzéseiről és helyi egységeinek megalakulásával kapcsolatos kérdésekről esett szó, a Főkapitány urak mindkét esetben pozitívan fogadták jelentkezésünket.

kép >>>

2010 március 2.  Kelebiai egységavató

A Nemzetőrök Országos Egyesülete 2010 március 2.-án megalakította kelebiai egységét. Az ünnepélyes egységavatón részt vett Maczkó József polgármester és a rendőrség képviseletében Hadar Zoltán r. százados.
 

kép >>>

 

A Nemzetőrök Országos Egyesülete Közhasznú Szervezet


...közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete politikai pártoktól független,
politikai pártok támogatását nem fogadja el,
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

   
   
  Egyesület címe: 2336 Dunavarsány. Széchenyi u. 63.

Majer Zoltán elnök +36 70 367-1079
Harczi József alelnök +36 30 969-4935
Sipos Tamás protokollfőnök +36 70 334-4411

e-mail : info@nemzetorokoe.hu

 

 

 

 

 

 

 Fel             Vissza

Ha egy külső linkről talált ide kezdőlap itt