FELHÍVÁS!


a Nemzetőrök Országos Egyesülete


várja soraiba azokat a nyugállományba vonult hivatásos rendőr- honvéd- büntetés-végrehajtási- és tűzoltótiszteket, zászlósokat
és tiszthelyetteseket, akik továbbra is aktívan szeretnének dolgozni Hazánk polgáraiért, a közállapotok jobbításáért.


 Képzettségükre, szakmai, szervezési és vezetési tapasztalataikra nagy szüksége van Egyesületünknek a különböző országos, megyei és helyi vezető beosztásokban.

Az Egyesület tagja lehet minden 18. életévét betöltött, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező magyar állampolgár, etnikai, vallási és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül, aki az Alapszabályban foglaltakat elfogadja.2011. április 20.


A Nemzetőrök Országos Egyesülete Elnöksége nevében:Herpai Zoltán nemzetőr vezérőrnagy
a Nemzetőrök Országos Egyesülete elnöke

 

 

Bevezető

Tisztelettel köszöntjük honlapunkon az érdeklődő Hölgyeket, Urakat, a fiatalokat és a már kevéssé fiatalokat egyaránt...

Egyesületünk, a  Nemzetőrök Országos Egyesülete széleskörű társadalmi igény alapján, alulról szerveződő, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amely  az  Önként vállalt társadalmi, állampolgári biztonságunkat a rendvédelmi, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi szervezetekkel
törvényesen együttműködve kívánja biztosítani.


A Nemzetőrök Országos Egyesülete Közhasznú Szervezet
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

Az elődeink által vállalt hagyományőrzés megtartása mellett napjainkban feladataink jelentős mértékben megváltoztak, a mindenkori kihívásoknak kell megfelelni.

 

A társadalmi igényeknek leginkább megfelelő nemzetőrség egységesítése, országos központi irányítású szervezetek kialakítása érdekében
felkérjük a már létrejött szervezeteket a csatlakozásra,
annak érdekében, hogy mielőbb hatékony és egységesen működő szervezetek segíthessenek a célok megvalósításában.

Tagjaink sorába
várjuk a honvédség, határőrség, rendőrség volt tagjait,
akik elkötelezettséget éreznek céljaink iránt.
Egyesület tagja
lehet az a 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű, erkölcsi bizonyítvánnyal
rendelkező magyar állampolgár,
etnikai, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül
.

Egyesületünk az 1848-as
hagyományőrzés megtartása
mellett helyet kér a lakosság biztonságérzetének jobbításában, személyi és vagyoni védelmében.

Az Egyesület tagjai rendezvényeinken, tevékenységük során olyan
egyenruhát viselhetnek, amely nem
összetéveszthető
más katonai és rendvédelmi szervek öltözetével.

  Székházunkba az egyesület igazolványával rendelkező
személyek léphetnek be, családtagjaikkal, valamint
barátaikkal, akikért a nemzetőr felelősségét vállal.
A nemzetőröknek és családtagjaiknak rendszeres
találkozásokat szervezünk az ország egész területén.
 

Egyesületünk közhasznú szervezet, ezért tisztelettel
kérjük a

- vállalkozókat,
- intézményeket és az
- állampolgárokat, hogy

támogassanak bennünket céljaink megvalósításában.

 

  Tagdíjakról információ a jelentkezés oldalon található.
  Köszönjük, hogy elolvasta  bemutatkozásunkat.


Tisztelettel és szeretettel várjuk az Ön jelentkezését
Egyesületünkbe , a
Nemzetőrök Országos Egyesülete
Tagjai, Vezetése, Közgyűlése nevében :

Herpai Zoltán

elnök
vezérőrnagy

 

 
Adatok:
- 2006. január 18.-án Pest Megyei Bíróságon és Ügyészségen
           TE 4552 számon bejegyzett Egyesület.

- OTP számlaszám: 11742252-20067728

- Székhelye
(levelezési címe): ideiglenes:
          2336. Dunavarsány Széchenyi u. 63.

 
  Egyesület címe: 2336 Dunavarsány. Széchenyi u. 63.

Majer Zoltán elnök +36 70 367-1079
Harczi József alelnök +36 30 969-4935
Sipos Tamás protokollfőnök +36 70 334-4411

e-mail : info@nemzetorokoe.hu

 

 Fel             Vissza

Ha egy külső linkről talált ide kezdőlap itt